Dyplom z okazji 30 lecia PK RVG

Dyplom  „ 30 lat PK RVG”

Dyplom okolicznościowy wydawany jest dla wszystkich krótkofalowców oraz nasłuchowców którzy  przeprowadzą emisjami cyfrowymi minimum  15 QSO lub nasłuchów i uzyskają minimum 30 pkt wg klucza:
  • QSO/WKD z członkami  PK RVG   - 1 pkt
  • QSO/WKD ze stacjami okolicznościowymi - członków  PK RVG  -  2 pkt 
  • QSO/WKD ze stacją HF30RVG - 5pkt
  • QSO/WKD  ze stacją  organizatora  SN30RVG oraz SN0RVG  10 pkt 

Ze stacją  okolicznościową można powtórzyć QSO  jedynie  gdy pracuje  z innego  QTH lub inną emisją.
Łączności  wyłącznie  emisjami cyfrowymi, wyjątkiem są stacje organizatorów ( SN30RVG ; HF30RVG ; SN0RVG ) z którą można przeprowadzić QSO innymi emisjami ( CW/SSB/FM).
Dyplom jest wydawany za łączności przeprowadzone w okresie  28.01.1984 do 28.01.2015 oraz specjalnie z okazji
85 lecia  PZK jest  aktywna stacja  SN0RVG i łączności z nią są zaliczane do dyplomu do 31.12.2015.

Koszt  dyplomu 15 zł płatne na konto 23 1140 2004 0000 3702 2033 4427  z dopiskiem opłata za dyplom okolicznościowy.
Bonus – 3  stacje  które przeprowadzą największą ilość QSO z członkami PKRVG otrzymają okolicznościowe patery sponsorowane  przez Prezesa PK RVG.
Uwaga: Jeśli spełnisz warunki dyplomu podczas zawodów SP DX RTTY które  odbywają się w 4 weekend  kwietnia otrzymają dyplom bezpłatnie.
Lista członków  PK RVG jest dostępna na stronie organizatorów www.pkrvg.org