Wyniki zawodów SP DX RTTY 2023 - kategoria SO HP


Results of SP DX RTTY 2023 contest - category SO HP