Wyniki zawodów SP DX RTTY 2022 - kategoria SO QRP


Results of SP DX RTTY 2022 contest - category SO QRP