Wyniki zawodów SP DX RTTY 2021 - kategoria SO QRP


Results of SP DX RTTY 2021 contest - category SO QRP