Wyniki zawodów SP DX RTTY 2020 - kategoria SO SP LP


Results of SP DX RTTY 2020 contest - category SO SP LP