Wyniki zawodów SP DX RTTY 2018 - kategoria SO SP HP


Results of SP DX RTTY 2018 contest - category SO SP HP