Wyniki zawodów SP DX RTTY 2018 - kategoria CHECKLOG


Results of SP DX RTTY 2018 contest - category CHECKLOG