Wyniki zawodów SP DX RTTY 2017 - kategoria SO QRP


Results of SP DX RTTY 2017 contest - category SO QRP