Wyniki zawodów SP DX RTTY 2016 - kategoria SO SP HP


Results of SP DX RTTY 2016 contest - category SO SP HP