Wyniki zawodów SP DX RTTY 2015 - kategoria SO QRP


Results of SP DX RTTY 2015 contest - category SO QRP