Wyniki zawodów SP DX RTTY 2015 - kategoria CHECK


Results of SP DX RTTY 2015 contest - category CHECK