Wyniki zawodów SP DX RTTY 2014 - kategoria SO HP


Results of SP DX RTTY 2014 contest - category SO HP