Wyniki zawodów SP DX RTTY 2014 - kategoria CHECK


Results of SP DX RTTY 2014 contest - category CHECK