Aktualności

2 May 2022
XXX Zjazd PK RVG
Koleżanki  i Koledzy
Zgodnie  z regulaminem PK RVG  zawiadamiamy że  w dniu 04 czerwca 2022  w pierwszym terminie o godz 10.00 lub o godz. 11.00 w drugim terminie  odbędzie się XXX Zjazd będący zjazdem Sprawozdawczo – Wyborczym Polskiego Klubu Radiowideografii. Lokalizacja Klub  Tenisowy  w Gdyni.
  
 
Planowany porządek obrad
 
 
1. Otwarcie  zebrania  sprawozdawczo-wyborczego PK RVG
2. Wybór  przewodniczącego  zebrania
3. Powitanie gości 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta
6. Wybór komisji  mandatowej , stwierdzenie  ważności i prawomocności  zjazdu
7. Wybór komisji  wyborczej i  komisji  uchwał i wniosków
8. Przedstawienie sprawozdania  z działalności  klubu za okres kadencji oraz  wniosek  w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących członków zarządu.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
10. Głosowanie  nad wnioskiem o absolutorium
11. Wystąpienie  przewodniczącego komisji  wyborczej  i lista kandydatów
12. Wybór komisji  skrutacyjnej
13. Wybory  Prezesa  PK RVG
14. Wolne wnioski i dyskusja
15. Sprawozdanie komisji  skrutacyjnej
16. Wystąpienie  Nowego  Prezesa PK RVG
17. Dyskusja  nad zgłoszonymi  projektami uchwał
18. Podjęcie uchwał i wniosków
19. Zakończenie  zjazdu wyborczego  PK RVG
 
Tematy które chcemy poruszyć podczas zjazdu PK RVG.
 
1. Emisje cyfrowe a krótkofalarstwo na podstawie pracy  kolegów
2. Trendy w rozwoju nowych emisji cyfrowych
3. Jak rozpocząć prace tymi emisjami
4. Oprogramowanie i wybór odpowiedni do potrzeb
5. Zawody organizowane przez klub PK RVG  - informacje dotyczące SP DX RTTY : wyniki.
6.Zmiany w regulaminie klubu dotyczące wyborów.  
 
Ta tematyka jest planowana na sobotę.
Zakończenie Zjazdu  planowane 18.00  sobota.

Zarząd klubu PK RVG
W związku  z rezerwacją  miejsc noclegowych jak również  rezerwacja posiłków prosimy o potwierdzenie swojego pobytu  do 15 maja .
Koszty podamy orientacyjnie po dlugim majowym weekendzie 
             
Lokalizcja Klub Tenisowy   Gdynia ul .Ejsmonda 3
Osoby pragnące być  wyłacznie  w sobotę prosimy o potwierdzenie swojego  uczestnictwa  do 15 maja.
Deklarację przyjazdu proszę  przesłać na adres Krzysztofa Prezesa PK RVG .